BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

Bireysel Üyelik Sözleşmesi, Söğütözü Mah., Söğütözü Cad. ,No: 2A İç Kapı No: 13 Çankaya/Ankara adresinde mukim SADIK SÖZER ÇİZMECİ DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI İŞ GÜCÜ TEMİNİ LİMİTED ŞİRKETİ ile www.stafımy.com , www.executurk.com Portalına işbu Üyelik Sözleşmesi ile eklerine ve www.stafımy.com , www.executurk.com portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren “Üye” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme metninde;

 • Bireysel Üyelik Sözleşmesi bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi”,
 • Söğütözü Mah., Söğütözü Cad. ,No: 2A İç Kapı No: 13 Çankaya/Ankara adresinde mukim, SADIK SÖZER ÇİZMECİ DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI İŞ GÜCÜ TEMİNİ LİMİTED ŞİRKETİ bundan böyle kısaca STAFIMY/EXECUTURK,
 • stafımy.com , www.executurk.com internet sitesi bundan böyle “Portal”,
 • Portala üye olarak şartları kabul eden, hizmetlerden ve bilgilerden faydalanan gerçek/tüzel kişiler ise bundan böyle “Üye”,
 • Üye olunmasa dahi Portal’a her ulaşan gerçek/tüzel kişiler ise “Kullanıcı” olarak anılacaktır.
 • STAFIMY/EXECUTURK ve Üye işbu Sözleşme’de zaman zaman “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılabilirler.

Portal’ı ziyaret ederek veya Üye olarak işbu sözleşmeyi okuduğunuzu, tamamen anladığınızı, sözleşmede yer alan ve zaman içinde değişikliğe uğrayabilecek tüm hususları kayıtsız şartsız kabul ettiğinizi Portal’da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

STAFIMY/EXECUTURK işbu sözleşmede yer alan her türlü bilgi ve içeriği herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zaman istediği şekilde değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Portal’da yayımlanacak ve yayımlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

İşbu sözleşmeyi kabul ettiğini beyan ve taahhüt eden Üye/Kullanıclar Portal’da yayınlanan sair sözleşmelerin tümüyle bağlıdır.

 1. Tanımlar

“Portal”: www.stafımy.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan  STAFIMY/EXECUTURK’un “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve “Portal” dâhilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dâhilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: Üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle dolduran ve verdiği kimlik bilgilerinin STAFIMY/EXECUTURK tarafından onaylanmasıyla bildirimi ile Kullanıcı’nın kazandığı statüdür. Üyeler ancak üyelik işlemleri tamamlandığından Üye olma hak ve yetkilerine sahip olurlar. STAFIMY/EXECUTURK üyelik başvurusunu geçerli bir sebep göstermeden reddedebileceği gibi ek şartlar da talep edebilir veya Üyelik statüsünü sebep göstermeksizin sona erdirebilir. Üyelerin kullandığı Kullanıcı İsmi/Şifrelerden doğacak uyuşmazlıktan STAFIMY/EXECUTURK sorumlu tutulamaz.

“Üyelik Sözleşmesi”: “Portal”da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

“Üyelik Hesabı”: Üyenin Portal içerisindeki profilini oluşturur. Üyelik Hesabı Üye’nin STAFIMY/EXECUTURK ’un hizmetlerinden yararlanabileceği bir arayüzdür. Üye kendi belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile Portal üzerinden hesabına ulaşabilir.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“Hizmet”: STAFIMY/EXECUTURK’un işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan işlemlerini gerçekleştirmek için sunulan uygulamalardır. STAFIMY/EXECUTURK’un sunduğu hizmet ile ilgili olarak dilediği değişikliği her zaman yapabilme hakkı saklıdır. Tüm değişiklikler Portal’da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İlan Sahibi”: STAFIMY/EXECUTURK’un hizmeti olan İlan Paketi satın alan Üye.

“Arayüz”: STAFIMY/EXECUTURK ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve Portalın Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları STAFIMY/EXECUTURK’e ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“Veritabanı”: Portal dâhilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği STAFIMY/EXECUTURK’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

 1. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı

STAFIMY/EXECUTURK, www.stafımy.com üzerinden Üye konumunda bulunan gerçek/tüzel kişiler tarafından ilan verme, ürün satma ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak Üye ve Kullanıcıların söz konusu ilan ve satışlara listeleme ve görüntüleme yöntemiyle sorunsuz olarak erişebilmesini hedeflemektedir. İşbu sözleşmenin konusu Portal’da STAFIMY/EXECUTURK tarafından sağlanan uygulamaların Üye ve Kullanıcı tarafından yararlanılmasına ilişkin koşul ve şartların belirlenmesi ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İş bu sözleşmenin kapsamı ise, Portal’da yer alan tüm hizmet, uygulamalara ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesidir. Kullanıcı işbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle hükümleri okuyup anladığını, Portal’ın kullanım koşul ve şartlarına uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 1. Üyelik Hak ve Yükümlülükleri/Şartları

4.1 Üyelik statüsünün kazanılması için Kullanıcı’nın “Portal”da yer alan üyelik formunu gerçek bilgilerle doldurması gerekmektedir. Söz konusu başvuru STAFIMY/EXECUTURK tarafından değerlendirilerek uygun görüldüğü takdirde onaylanacaktır. Üye olabilmek için reşit olmak önşarttır. Üyelik Sözleşmesi kapsamında üyelikten uzaklaştırılmış, üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış kişiler üye olamazlar. STAFIMY/EXECUTURK herhangi bir bildirimde bulunmadan Üyelik başvurularını reddedebilir yahut Üyelik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. STAFIMY/EXECUTURK’un her zaman Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. İşbu yetkisi sebebiyle tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaz.

4.2. İşbu Portal’da yer alan bilgi ve içeriklerin tümü genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup öneri niteliğinde değildir. Üye işbu sözleşmeyi imzalayarak Portal’daki bilgi ve içeriklerin bu amaçla yer aldığını kabul ve beyan eder.

4.3.“Üye”, “Portal”da belirtilen kuralların tümüne uyacağını, hukuka, genel ahlak kurallarına ve yürürlükteki tüm mevzuatlara aykırı hareket etmeyeceğini Üyelik Sözleşmesi hükümleri ile onayladığını kabul ve beyan etmektedir. STAFIMY/EXECUTURK, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Portal” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı  doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.4. Her Üye’nin Üyelik Hesabına erişim için “kullanıcı adı” ve “şifresi” bulunmaktadır. Üyenin iradesyle belirlenen bu isim ve şifrelerin güvenliğini sağlamak tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal ve kusur bulunması durumunda diğer Üye’lerin, STAFIMY/EXECUTURK’un yahut üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği tüm zararlardan Üye sorumludur.

4.5. STAFIMY/EXECUTURK ilgili mevzuat gereğince resmi makamlara bilgi verme yükümlülüğü bulunduğu durumlarda; Üye’lere ait kişisel veriler resmi makamlar ile paylaşılabilir, işbu sebeple Üye her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin resmi makamlara herhangi bir başvuru yapacağını resmi yollarla bildirmesi durumunda ise STAFIMY/EXECUTURK Üye’nin bilgisini ilgili tarafa verebilir.

4.6. STAFIMY/EXECUTURK’un Üye ve Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriğin gerçekliğini ve güvenilirliğini, orijinalliğini, doğruluğunu, internet üzerinden ilanının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış yahut hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan STAFIMY/EXECUTURK sorumlu tutulamaz.

4.7. STAFIMY/EXECUTURK’un onayı olmadan işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülükler kısmen ya da tamamen üçüncü kişi/kişilere devredilemez.

4.8. STAFIMY/EXECUTURK’un hazırlamış olduğu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul eden her Üye üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili işbu Portal sahibinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak STAFIMY/EXECUTURK’un hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu yoktur.

4.9. Üyeler işbu sözleşmeyi imzalayarak ilanlarda yayınlanan ürünler üzerinde yazan fiyatların ortalama fiyatlar olduğunu kabul ederler.

 1. STAFIMY/EXECUTURK’un Hak ve Yükümlülükleri

5.1. STAFIMY/EXECUTURK, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. STAFIMY/EXECUTURK herhangi bir bildirimde bulunmadan belirlenen hizmetlerini ve teknolojik alt yapısını durdurma/son verme haklarını saklı tutar. Böyle bir durumda İlan Sahibi’nin sahip olduğu iade hükümlerine dair koşullar işbu Portal’da yayınlanan Kullanım Koşulları Sözleşmesi’nde yer almaktadır.

5.2. “Portal” üzerinden STAFIMY/EXECUTURK’un kendi kontrolünde olmayan “Satıcı”lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. “Portal” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında STAFIMY/EXECUTURK’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.3. STAFIMY/EXECUTURK, “Portal”ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; STAFIMY/EXECUTURK bu mesaj ve içeriği giren “Üye”nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.5. STAFIMY/EXECUTURK’un,STAFIMY/EXECUTURK çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.6. STAFIMY/EXECUTURK, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir.

 1. Gizlilik Politikası

Üye/Kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına dair Gizlilik Politikamız işbu Portal’da yer alan Gizlilik Sözleşmesi’nin içinde yer almaktadır. Lütfen bilgilendirme için okuyunuz.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu Portal’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Portal’ın ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Portal’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Portal’ın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Buna aykırı hareket edildiği takdirde oluşacak zararlardan kişiler sorumludur. STAFIMY/EXECUTURK’un bu kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai işlem yapma hakkı saklıdır.

STAFIMY/EXECUTURK’un www.stafımy.com internet sitesi üzerinde bir bildirimde bulunmaksızın her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır. STAFIMY/EXECUTURK gerekli gördüğünde üyelere sormaksızın domain isimlerini değiştirebilir.

 1. Sözleşme İçeriğinde Yapılacak Değişiklikler

Çalışma İzni Hizmetleri tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi herhangi bir zamanda Portal’de ilan ederek değiştirebilir. Sözleşme içeriğindeki değişiklikler, Portal’dan ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak ve yürürlüğe girecektir. İşbu sözleşme Üye ve Kullanıcılar’ın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 1. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 1. Tebligat ve Taraflara Yönelik Bildirimler

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, STAFIMY/EXECUTURK’un bilinen e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye/Kullanıcılar sözleşmeleri imzalarken belirttikleri e-posta adresinin geçerli olduğunu, değişmesi durumunda beş gün içinde yazılı olarak STAFIMY/EXECUTURK ’e bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 1. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolü dışında gelişen işbu sözleşmenin borçlarını ifa etmesini engelleyici veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (savaş hali, terör eylemleri, doğal afet, yangın, grev, ayaklanma vb.) mücbir sebep halleri olarak değerlendirilecek ve STAFIMY/EXECUTURK bu süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklı Üye/Kullanıcı yahut üçüncü kişilere herhangi bir tazminat hakkı doğmayacaktır.

 1. Uygulanacak Hukuk Ve Yetki

İşbu “Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Kullanım Koşulları” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password