KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

AÇIK RIZA METNİ

Şirketimiz SADIK SÖZER ÇİZMECİ DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI İŞ GÜCÜ TEMİNİ LİMİTED ŞİRKETİ   (“STAFIMY/EXECUTURK” ve/veya “Şirket”), tarafınca yönetilen mobil uygulaması ve www.stafımy.com , www.executurk.com internet sitesi (“STAFIMY/EXECUTURK” ve/veya ‘’Site’’) üzerinden işlem gerçekleştiren müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Açık Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin STAFIMY/EXECUTURK tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının kanuna uygun bir şekilde temini amaçlanmaktadır.

Kişisel Verilen Korunması Hakkında Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının sağlandığı takdirde açık rıza olmaksızın kişisel veriler işlenebilmektedir. Bu şartların sağlanmadığı aşağıdaki durumlar için STAFIMY/EXECUTURK tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Kişisel verilerin niteliğine bağlı olarak Aydınlatma Metni ve Gizlilik İlkesi Politikası uyarınca süreçlere uygun olarak açık rıza alınarak veya açık rıza alınmadan kişisel veriler işlenmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri STAFIMY/EXECUTURK tarafından oluşturulan Gizlilik İlkesi Politikası madde B ve C’deki amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, STAFIMY/EXECUTURK iş ortakları tarafından STAFIMY/EXECUTURK müşterilerine STAFIMY/EXECUTURK’e kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması,hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, STAFIMY/EXECUTURK’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, STAFIMY/EXECUTURK’un sunduğuhizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda STAFIMY/EXECUTURK’un hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, STAFIMY/EXECUTURK’un sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password